Çapıqların aradan qaldırılması

Mündəricat

  Çapıqların aradan qaldırılması

  Çapıqların aradan qaldırılması çapıqların xarici görünüşünün yaxşılaşdırılması, yaxud kiçildilməsinə yönəlmiş əməliyyatdır. O, həm də funksiyanı bərpa edir və travmanın, yaranın, pis sağalmanın, öncəki əməliyyatın yaratdığı dəri dəyişikliklərini (eybəcərliyi) korreksiya edir.

  Çapıq toxuması travma (məsələn, bədbəxt hadisə), yaxud əməliyyat sonrası sağalma boyunca yaranır.

  Çapıqların sayı asılıdır:

  • Yaranın ölçüsü, dərinliyi və yerləşməsindən;
  • Yaşdan;
  • Rəng (piqmentasiya) kimi dəri xarakteristikalarından.

  Əməliyyatın həcmindən asılı olaraq, çapıq təftişi ayıq (yerli anesteziya) vaxtda, yuxu zamanı (sedasiya), yaxud da dərin yuxuda və ağrısız (ümumi anesteziya) icra edilə bilər.

  Çapıqların aradan qaldırmağın vaxtı həmişə aydın olmur. Çapıqlar qocalma boyunca azalır və daha az görünən olur. Əməliyyat etmək üçün çapıq rənginin açılmasını gözləmək olar. Bu, yara sağaldıqdan bir neçə ay, hətta bir il sonra da ola bilər. Bəzi çapıqlar üçün təftiş əməliyyatını çapıq sağaldıqdan 60-90 gün sonra etmək yaxşıdır. Hər bir çapıq digərlərindən fərqlənir.

  Çapıq aradan qaldırılması nə üçün həyata keçirilir?

  Çapığa yenidən baxılmasını göstərən problemlərə aiddir:

  • Anormal, qalın, dərinin qalan hissəsindən fərqli rəng və teksturaya (tərkibə) malik olan keloid çapığı. Keloid törəmələri yara kənarları hüdudlarından çıxır. Onlar çox vaxt sıx, qırışmış, şiş kimi görünən effekt yaradır. Keloid törəmələr normal toxuma rastlanan yerdən götürülür;
  • Normal dəri xətləri bucağı altında yerləşən çapıq;
  • Qalınlaşan çapıq;
  • Digər funksiyaların pozulmasına və ya normal hərəkət və funksiya problemlərinə səbəb olan çapıq.


  Risklər

  Bütövlükdə anesteziya və cərrahiyyə üçün risklər bunlardır:

  • Dərman preparatlarına qarşı reaksiyalar;
  • Tənəffüs problemləri;
  • Qanaxma, qan laxtalanması problemləri, infeksiya və s.

  Risklər:

  • Çapıq residivi;
  • Keloid törəmə (yaxud residiv) ;
  • Yara təbəqələnməsi.

  Çapıq günəş altında çox qalsa, tündləşə bilər ki, bu da onun sonrakı düzəlməsinə mane ola bilər.

  Reabilitasiya

  Keloidə yenidən baxılması üçün təzyiq, yaxud Şlixt elastiki keloidin geri dönüşünü önləmək üçün fəaliyyətdən sonra bölgə üzərində yerləşdirilə bilər.

  Digər növ çapıq təftişləri üçün yüngül sarğı tətbiq edilir. Tikişlər adətən, üz nahiyəsi üçün 3-4 gün sonra, digər bədən üzvləri kəsikləri üçün isə 5-7 gün sonra sökülür.

  Normal fəaliyyətə və işə dönüş əməliyyatın növü, dərəcəsi və yerləşmə yerindən asılıdır. Çox insanlar tezliklə əməliyyat sonrası normal fəaliyyətə başlaya bilirlər. Çox zaman həkim yeni çapıqları genişləndirən və uzadan hərəkətlərdən çəkinməyi tapşırır.

  Əgər uzunmüddətli oynaq keyiməsi varsa, əməliyyatdan sonra fizioterapiya lazım ola bilər.
  Sağalmaqda olan çapığı daimi yanmadan qorumaq üçün günəşdən qorunma kremi çəkmək lazımdır.


  Onlayn randevu al